Van 't Hamerken tot De Gouden Boom

Geschiedenis van een brouwerij in de Langestraat 45

Auteur(s): 

Paul Vanneste, Henk Anseeuw, Yvette Kemel, Jan D'hondt

Jaar van uitgave: 
2002
Prijs: € 10,00
Artikelnummer: HAM0002

Een uitgave van vzw Levend Archief en vzw 't Hamerken
© 2002 vzw Levend Archief, Brugge. 128 blz.

De vzw Levend Archief, de vriendenkring van het Brugse Stadsarchief, heeft met haar Werkgroep Huizengeschiedenis een onmiskenbaar expertise opgebouwd inzake huizenonderzoek. Deze uigave is de vierde in de reeks "Leven in oude huizen".
De hier behandelde huizen getuigen van een niet aflatende artisanale en later zelfs industriële activiteit, waarbij brouwen, stoken en de consumptie de rode draad vormen in dit verhaal van mensen die komen en gaan, van wisselende activiteiten gepaard gaande met vakmanschap en noeste arbeid.