Prof. Dr. Eric Van Schoonenberghe

Laureaat van Het Gulden Hamerken 2014

Prof. Dr. Eric Van Schoonenberghe
Alcohol in de 19de eeuw
uitreiking 2014

CV van Prof. Dr. Eric Van Schoonenberghe

1968: Dr. in de wetenschappen (KU Leuven), studeerde er tevens brouwerijtechnologie

1968: docent algemene en toegepaste biochemie en microbiologie aan het Hoger Technisch Instituut Sint-Lieven te Gent en hoofd van de afdeling gistingsbedrijven

1977: hoogleraar en onderdirecteur van de Katholieke Industriële Hogeschool te Gent

1988: opdrachthouder toegepast wetenschappelijk onderzoek bij het Vlaams Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs te Brussel en vertegenwoordiger van de hogescholen (van alle onderwijsnetten) in verschillende commissies van de Vlaamse Onderwijsraad, het IWT, STIWETO.

Medeoprichter van de Vlaamse Wetenschapsweek en het HOBU-fonds

1995: directeur van de Dienst Voortgezette opleidingen en de Dienst Onderzoekscoördinatie van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven te Gent

Onderzoek en dienstverlening

Leiding van het laboratorium voor brouwerijonderzoek en het laboratorium van de Landsbond der Belgische Slagers (in de hogeschool gevestigd) en sinds 1977 lid van de Belgische Commissie van Advies inzake Voedingsmiddelen en verschillende commissies van het Federaal Voedselagentschap.

Publiceerde meerdere artikelen over

  • hygiëne in slagerijen
  • productie van graanalcohol
  • geschiedenis van de wetenschappen (gisting)
  • wetenschappelijk onderzoek aan de Vlaamse hogescholen.

Bestuurslid van GeWiNa -Zuid en medeoprichter van de secties voeding en historiek van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging.

Hoofdredacteur (1988-2002) van het tijdschrift Cerevisia dat door de brouwerijafdelingen van de Belgische hogescholen en universiteiten wordt uitgegeven.

Hoofdauteur van het boek Jenever in de Lage Landen, in 1997 te Rotterdam bekroond met de Marcel Minnaertprijs.

Sinds 1997 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Nationaal Jenevermuseum te Hasselt.

Bibliografie

VAN SCHOONENBERGHE E.  2012.  Alcohol tijdens de 19de eeuw. Biotechnologie in volle evolutie.

VAN SCHOONENBERGHE E.  2012.  Het verhaal van de stokerij Van Damme in Balegem. TIC - Tijdschrift voor Industriële cultuur. (120):32-41.

VAN SCHOONENBERGHE E, Peter SCHOLLIERS, Karl SCHEERLINCK, Hilde VERBOVEN.  1996.  Jenever in de Lage Landen.

Laudatio door: 

mevrouw Ann Vandeput, ereconservator van het jenevermuseum Hasselt

Uitgereikt door: 

de heer Renaat Landuyt, burgemeester van de stda Brugge

Uitgereikt op: 
donderdag 24 april 2014 - 17:00