Professor Em. Raymond van Uytven

Laureaat van Het Gulden Hamerken 2008

Raymond van Uytven
Geschiedenis van de dorst

Raymond van Uytven is professor em. geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA) en aan de K.U.Leuven. Hij verzorgde gastcolleges aan diverse binnen- en buitenlandse universiteiten. Hij is voorzitter van de Nederlands-Belgische stichting ‘De Brabantse Stad’. Hij is houder van de Francqui Prijs, uitgereikt door de Belgische universiteiten.

Raymond van Uytven publiceerde meerdere succesvolle standaardwerken over de middeleeuwen.  Daarbij vergeet hij nooit de drank als basisbehoefte van de mens.  Vooral wijn en bier, maar ook andere dranken komen steeds aan bod in zijn werken.  Zijn studies beperken zich niet tot de lage landen, maar strekken zich uit tot het Rijnland en tot gans Europa.

Op het gebied van brouwerijgeschiedenis is hij een pionier.  Het onderwerp bier en brouwerijen waren graag gelezen publicaties van amateur heemkundigen en historici.  Professor van Uytven  ging er dieper op in en gaf er een wetenschappelijke dimensie aan.

Zijn aanpak toont aan dat de studie van bier niet alleen een aangenaam onderwerp is dat sterk tot de verbeelding spreekt,  maar dat het ook wetenschappelijk kan bekeken worden in zijn sociaal-economische en cultuur-historische context.

Raymond van Uytven ontving het “Gulden Hamerken 2008” voor zijn recentste meesterwerk: GESCHIEDENIS VAN DE DORST” (Davidsfonds 2007).

Laudatio door: 

Professor Erik Aerts, KU Leuven

Uitgereikt door: 

de heer Patrick Moenaert, burgemeester van de stad Brugge

Uitgereikt op: 
vrijdag 11 april 2008 - 17:00