de heer Paul Daeleman

Laureaat van Het Gulden Hamerken 2006

Paul Daeleman
Brouwerijen WO I deel 1
Het Goud van de TIP

Paul Daeleman studeerde aan de Rijksuniversiteit te Gent (1966-1970) Licentie Scheikunde (Anorganische chemie).

Hij werkte als scheikundige bij het Europees Patentenbureau in Den Haag (EPO European Patent Office) en was er de verantwoordelijk voor de wereldwijde classificatie van alle octrooien.

Via zijn schoonvader, de laatste brouwer van Wommelgem, kwam hij in contact met de brouwerijwereld .

Hij schreef een reeks artikels over de Wommelgemse brouwerij Beirens en het brouwen van bier tijdens W-O II.  Zijn voornaamste werk over “Brouwen in Oorlogsomstandigheden”  bevat goed gedocumenteerde en wetenschappelijk verantwoorde bijdragen over het reilen en zeilen van de Belgische brouwerijen tijdens de laatste W-O. 

Het waren in ieder geval moeilijke omstandigheden om te brouwen.  De Duitsers eisten personeel op om  in Duitsland te werken, zij eisten de paarden op en namen vrachtwagens in beslag.  Er was grote schaarste aan grondstoffen, waaronder ook de basis grondstof voor het bier, namelijk het gerstemout. Naar gelang de oorlog vorderde moesten de bieren steeds lichter gebrouwen worden. Maar uiteraard trokken de brouwers hun plan en overleefden. 

Hij heeft dit alles op een boeiende en historisch verantwoorde wijze beschreven in een twintigtal bijdragen over het brouwen tijdens de tweede wereldoorlog.  Zijn belangrijkste werk heeft als titel “Brouwen in oorlogsomstandigheden gedurende W-O II” .  Er zijn weinig documenten overgebleven uit deze periode en de archieven zijn soms moeilijk toegankelijk.  Ook de brouwers vertellen niet altijd gaarne hoe zij hun plan hebben moeten trekken met de schaarse middelen die zij hadden.  De heer Paul Daeleman heeft, niet tegenstaande deze moeilijkheden, het toch klaargespeeld om het brouwen tijdens de oorlogsperiode te beschrijven.  Het is een kanjer van een boek geworden, bestaande uit meer dan 400 bladzijden en ruim voorzien van foto’s en grafieken.  Hij heeft dat op dezelfde geordende manier gedaan,  waarmee hij octrooien classificeert.

Publicaties door Paul Daeleman i.v.m. bier & brouwerijen

 • Geschiedenis Brouwerij Beirens (Wommelgem)
 • Brouwerij Den Draaiboom onder Ferdinand (Louis) Beirens en zijn weduwe Maria Jansen 1876-1897 in  De Krijter, 23e Jg., nr. 3, sept. 1988, p. 50-68, Heemkundige Kring Wommelgem
 • Een halve eeuw werknemersbij de brouwerij Beirens te Wommelgem (1920-1970), in  De Krijter, Jaarboek 1992, p. 113-120, Heemkundige Kring Wommelgem
 • Brouwerij Beirens te Deurne’, in  De Krijter, Jaarboek 1993, p. 105-126, Heemkundige Kring Wommelgem
 • Draf, in  De Krijter,  Jaarboek 1996, p. 103-114, Heemkundige Kring Wommelgem
 • Wommelgems Oorlogsbier, in  De Krijter,  Jaarboek 1999, p. 6-177, Heemkundige Kring Wommelgem
 • Brouwerij Beirens te Wommelgem tijdens de tweede wereldoorlog, nog te verschijnen in Jaarboek 2000-2001 van de H.K. Wommelgem
 • Brouwerij Beirens te Deurne’, in Gambrinus Magazine, nr.4, december 1994, p. 12 - 24.
 • Goud van den Tip (TIPSOR), een geschiedenis in vogelvlucht van de brouwerij Beirens aan de Tip in Wommelgem bij Antwerpen’, uitgave  Mout & Brouwhuis de Snoek , Alveringem
   
Laudatio door: 

de heer Frank Becuwe, voorzitter vzw Westhoek-Monumenten

Uitgereikt door: 

de heer Patrick Moenaert, burgemeester van de stad Brugge

Uitgereikt op: 
maandag 24 april 2006 - 16:30