de heer Jean Martens

Laureaat van Het Gulden Hamerken 2002

Jean Martens
logo Brouwerijmuseum Bocholt
Brouwerijmuseum Bocholt
Jean Martens ereburger Bocholt

Jean Martens werd in 1920 geboren  te Bocholt. Hij doorliep er de lagere school tot de zomer van 1930. Nadien volgde hij de humaniora in een college nabij Kerkrade in Nederland. Eerst een voorbereidend jaar en dan 5 jaar Hoger Burger School tot 1936 waarbij een eind-diploma humanoria werd behaald.

Daarna kwam de eigenlijke roeping aan bod: het beroep van brouwer lonkte en Jean trok naar Gent om aan de Brouwerijschool Sint Lieven zijn brouwersopleiding te volgen. Op twintig jarige leeftijd behaalde hij het diploma van Brouwerij Ingenieur.

Na zijn militaire dienst in het 2e artillerieregiment te Lier van augustus '39 tot aan de demobilisatie na de wapenstilstand in België op 10 juni 1940 begon Jean Martens zijn brouwerscarrière in de brouwerij Martens.

Jean bekleedde heel wat functies in de brouwerij Martens:

Van 10 juli '40 tot 1952, was hij de vaste helper van zijn vader Frans.

Nadien werd hij zaakvoerder benoemd van de pvba Brouwerij Martens, samen met zijn broer Gerard.

En bij de omvorming van de pvba in N.V. Brouwerij Martens, werd hij Afgevaardigd Bestuurder.

Tot op heden is hij nog steeds bestuurder bij de N.V. Brouwerij Martens, nadat hij de fakkel als Afgevaardigd Bestuurder doorgaf aan zijn zoon Frans.

Van 1989 tot 1992 bekleedde hij de voorname functie van Voorzitter van de brouwersfederatie C.B.B.

Als hobby koestert Jean Martens een grote interesse voor alles wat te maken heeft met de brouwerij in het algemeen, en zijn technieken in het bijzonder.

Vandaar zijn plan tot het oprichten van een Brouwerijmuseum midden jaren zeventig, met als bedoeling zijn trouwe werkmakkers, met name de afgedankte machines een waardige rustplaats te geven…

Heel in het begin was dit slechts een kleine hobby met als huisvesting zijn privé-tuin. Maar de kleine hobby barste zeer snel uit zijn voegen en we kunnen dan ook Simone best begrijpen wanneer ze Jean en zijn museum doorverwees naar een andere locatie. Een tuin is een plaats voor rozen en kerselaars en niet voor oude brouwerijmachines…

Het museum verhuisde dan ook naar waar het in feite thuishoorde: naar de bakermat van de oude Brouwerij aan de Dorpsstraat te Bocholt, recht tegenover de huidige brouwerij.

Na de opening in 1975 groeide dit museum verder uit tot het grootste brouwerij museum binnen Europa, met een totale oppervlakte van 4.000 m2.

Hierin was zijn betrachting de industriële evolutie te bewaren voor het nageslacht, zoals die ook binnen de muren van de brouwerijen heeft plaats gevonden.

De vergroting van het museum in '97, gaf het museum een multifunctionele doelstelling, waarbij binnen het Bocholter Brouwerijmuseum een bezoekers- en congresruimte werd ontwikkeld, genaamd “ de Moutkorrel “.

Hier werd de mogelijkheid ontwikkeld om congressen, meetings, vergaderingen en happenings te organiseren, en dit binnen het uitzonderlijke kader van het Museum.

Ook dit nieuwe initiatief ontwikkelde zich verder over de landsgrenzen heen, en kent nu reeds een duidelijke groei en succes. Hiervoor ontving hij zelfs enkele provinciale en nationale prijzen.

Tot het einde van zijn leven was hij iedere dag te vinden binnen de muren van zijn museum, waar op zijn aanwijzigingen zaken worden opgesteld, en processen uit de brouwerijwereld verder worden verduidelijkt.

Stipt om 12.00 uur riep de overkant, en kon hij niet aan de drang  weerstaan een Martens Pils, een Sezoens Blond of een ander bier te komen proeven, en hierover zijn mening te delen met het proefcomité van de brouwerij.

De heer Jean Martens stierf op 21 oktober 2008.

Laudatio door: 

de heer Yannick Boes, voorzitter van de Belgische Brouwers

Uitgereikt door: 

de heer Yves Roose, schepen van Cultuur van de stad Brugge

Uitgereikt op: 
dinsdag 26 maart 2002 - 16:00